/ Blog /

Czym jest Outsourcing w IT?

"Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, to nie ma sensu, żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej" - Henry Ford.

Czym jest ten cały ,,Outsourcing"?

Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. Outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej.

Outsourcing jest spotykany najczęściej w takich dziedzinach jak księgowość, obsługa klienta, szkolenia, zaopatrzenie, administracja kadrowa oraz właśnie IT.
Nie jest to w żaden sposób ograniczona lista możliwości, w których taki sposób zarządzania może się sprawdzić, ponieważ znajduje on zastosowanie w coraz to nowszych gałęziach biznesu.

Należy też zwrócić uwagę, że nie powinno się outsourcingu utożsamiać i mylić z umową zleceniem. W przeciwieństwie do umowy zlecenia, outsourcing jest działaniem długoterminowym i tworzy zupełnie nowy rodzaj więzi pomiędzy firmami. Nie jest to relacja dostawca-odbiorca, lecz układ partnerski, w którym obie strony mają wygrać. Wiele czynności - a niejednokrotnie całych projektów z dziedziny badań marketingowych, reklamy, public relations, informatyki, obsługi finansowej i szkoleń do tej pory wykonywanych własnymi siłami przedsiębiorstw - firmy zlecają dzisiaj zewnętrznym wyspecjalizowanym usługodawcom. Występują tutaj o wiele bardziej skomplikowane powiązania i formy współpracy niż ma to miejsce w przypadku umowy zlecenia.

Zalety korzystania z Outsourcingu

Podstawowa korzyść płynąca z pozbycia się funkcji ubocznych i pomocniczych, będąca głównym argumentem przemawiającym do tej pory za outsourcingiem - to redukcja kosztów. Tradycyjnie outsourcing stosowany jest wówczas, gdy dostępne zasoby zewnętrzne są tańsze od wewnętrznych. Coraz istotniejsze jednak zdają się być czynniki, takie jak: dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych, dostęp do specjalistycznej wiedzy.
Outsourcing pozwala na koncentrację sił, środków i procesów zarządczych na zasadniczych celach firmy. Organizacja osiąga lepsze wyniki i rośnie jej wartość rynkowa. Firma zwiększa elastyczność swoich działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich również wydajność.


Podstawowe korzyści korzystania z outsourcingu IT:

  • obniżenie i ustabilizowanie kosztów utrzymania sprzętu informatycznego

  • dostęp do specjalistów z zakresu informatyki

  • wczesne przeciwdziałanie awariom

  • szybka reakcja w przypadku awarii

  • szybka pomoc w przypadku codziennych problemów ze sprzętem oraz oprogramowaniem

Podsumowanie

Outsourcing należy obecnie do najefektywniejszych rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem. Pozwala na szybszą modernizację, reorganizację i optymalizację procesów biznesowych, jak również zmianę całej kultury organizacyjnej.